Articles

Year: 2016 • Volume: 36 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1A Study on Air-Cooled Chillers With Evaporatively Cooled Condenser for 3 Types of Climate

Evaporatif Soğutulan Kondensere Sahip Hava Soğutmalı Soğutma Grubunun 3 İklim Tipi için İncelenmesi

Page(s) : 1-8

Sezgi KOÇAK SOYLU, İbrahim ATMACA
2Examination of the Effects of N-Heptane Addition to the Canola Methyl Ester on Engine Performance and Combustion Characteristics

Kanola Metil Esterine N-Heptan Katkısının Motor Performansı ve Yanma Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi

Page(s) : 9-16

Mehmet ÇELİK, Hamit SOLMAZ, H. Serdar YÜCESU, Emre YILMAZ
3Optimum Insulation Thickness Calculated by Measuring of Roof, Floor and Exterior Walls in Buildings Used for Different Purposes

Farklı Amaçlarla Kullanılan Binaların Çatı, Döşeme ve Dış Duvarları için Ölçülerek Hesaplanan Optimum Yalıtım Kalınlıkları

Page(s) : 17-27

Okan KON, Bedri YÜKSEL
4Experimental Investigation of Pressure Distribution for Twin Slot Jets Impinging on an Inclined Surface

Eğik Bir Yüzeye Çarpan İkili Slot Hava Jetlerinde Basınç Dağılımlarının Deneysel İncelenmesi

Page(s) : 29-36

Yücel ÖZMEN
5Validation of Local Thermal Equilibrium and Uniform Pressure Assumptions for an Isobaric Adsorption Process in an Adsorbent Bed

Bir Adsorbent Yatakta Isobarik Adsorpsiyon Prosesi için Yerel Isıl Denge ve Sabit Basınç Kabulunun Doğrulanması

Page(s) : 37-45

Gamze GEDIZ ILIS, Moghtada MOBEDI, Semra ÜLKÜ
6Economic Analysis of Effect on Energy Saving of Thermal Insulation at Buildings in Erzincan Province

Erzincan İlindeki Binalarda Isı Yalıtımının Enerji Tasarrufuna Etkisinin Ekonomik Analizi

Page(s) : 47-55

Mehmet KAYA, İlker FIRAT, Ömer ÇOMAKLI
7Thermo Economical Optimization of Plate Type of Heat Exchangers for Waste Heat Recovery

Atık Isı Geridönüşümü İçin Plakalı Tip Isı Değiştiricilerinin Termo Ekonomik Optimizasyonu

Page(s) : 57-60

M. YILDIRIM, M.S. SÖYLEMEZ
8Modeling of Two-Dimensional Solidification of a Finite Cylinder

Sonlu Bir Silindirdeki Donmanın İki Boyutlu Modellenmesi

Page(s) : 61-70

Gülnihal ODABAŞI, Zafer DURSUNKAYA
93-D Numerical Investigation and Optimization of Centrifugal Slurry Pump Using Computational Fluid Dynamics

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Kullanılarak Üç Boyutlu Santrifüj Çamur Pompasının Sayısal Olarak İncelenmesi ve Optimizasyonu

Page(s) : 69-83

Mehmet Salih CELLEK, Tahsin ENGIN
10Three-Dimensional Conjugate Numerical Analysis of Fin and Tube Heat Exchangers with Various Fin Thermal Conductivity Values and Geometric Parameters

Farklı Kanat Isı İletim Katsayıları ve Geometrik Parametreler için Kanatlı Borulu Isı Değiştiricilerin Üç Boyutlu Bütünleşik Sayısal Analizi

Page(s) : 85-98

Mustafa MUTLU, Muhsin KILIÇ
11The Experimental Comparison of Environmental Impacts of Some HFC’s Used Instead of HCFC-22

HCFC-22 Yerine Kullanılan Bazı HFC’lerin Çevresel Etkilerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması

Page(s) : 99-105

Atilla G. DEVECİOĞLU, Vedat ORUÇ
12The Performance Analysis of a Silica Gel/Water Adsorption Chiller and Dynamic Heat and Mass Transfer Characteristics of Its Adsorbent Bed: A Parametric Study

Adsorpsiyonlu Silika Jel/Su Soğutma Sisteminin Performans Analizi ve Adsorban Yatağının Dinamik Isı ve Kütle Transferi Davranışı: Parametrik Çalışma

Page(s) : 107-118

Billel MEBARKİ, İsmail SOLMUŞ, Rabah GOMRİ
13Thermodynamic and Thermoeconomic Analysis of Ground Source Heat Pump for Different Refrigerants

Farklı Soğutucu Akışkanlar için Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Termodinamik ve Termoekonomik Analizi

Page(s) : 119-131

Ahmet KABUL, Recai ALKAN
14The Improvement of Drag Force on a Truck Trailer Vehicle by Passive Flow Control Methods

Bir Çekici Römork Aracında Sürükleme Kuvvetinin Pasif Akış Kontrol Yöntemleri ile İyileştirilmesi

Page(s) : 133-141

Yahya Erkan AKANSU, Cihan BAYINDIRLI, Mehmet SEYHAN
15Thermodynamics and Economical Analysis of Geothermal Assisted Absorption Refrigeration System: Simav Case Study

Jeotermal Destekli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik ve Ekonomik Analizi: Simav Örneği

Page(s) : 143-159

Abtullah TUĞCU, Oğuz ARSLAN, Ramazan KÖSE, Nurettin YAMANKARADENİZ
16Performance Analysis of a Closed Loop Heat Pump Dryer System

Kapalı Döngü Bir Isı Pompalı Kurutma Sisteminin Performans Analizi

Page(s) : 161-172

Cüneyt TUNÇKAL, Salih COŞKUN, Seçil ERDOĞAN