Articles

Year: 2017 • Volume: 37 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
0Contents

İçerik

Page(s) :

Zafer DURSUNKAYA
1Gözenekli Ortamda Dikey Salınımlı Halkasal Bir Akışkan Kolonundan Isı Geçişi: Deney Sonuçlarının Termodinamik Analizi

Heat Transfer From an Oscillated Vertical Annular Fluid Column Through a Porous Domain: a Thermodynamic Analysis of the Experimental Results

Page(s) : 1-12

Ersin SAYAR
2The Effect of Additional Solid Surface on Nox Emission in Natural Gas Furnaces

Doğal Gaz Yakıtlı Bir Kazanda Katı Yüzey İlavesinin NOx Emisyonlarına Etkisi

Page(s) : 13-18

Emre UĞURLUOĞLU, Y. Erhan BÖKE ve Özer AYDIN
3Akış Yönlendirici Plakanın Çıkıntılı Isı Kaynaklarından Karışık Konveksiyonla Isı Transerine Etkisi

Effects of Flow Routing Plate on Mixed Convection Heat Transfer from Protruded Heat Sources

Page(s) : 19-32

Burak KURŞUN and Mecit SİVRİOĞLU
4Açık Oyuk İçeren Kanallarda Bileşik Isı Transferi ve Laminar Akışın İki ve Üç Boyutlu Olarak İncelenmesi

Investigation of Combined Heat Transfer and Laminar Fluid Flow in Two and Three Dimensional Ducts with an Open Cavity

Page(s) : 33-47

Çisil TİMURALP and Zekeriya ALTAÇ
5Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Sanayiye Uygulanması

An Industrial Vapor Absorption Air Conditioning Application

Page(s) : 49-60

Nazım KURTULMUŞ and İlhami HORUZ
6Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Tekniği için Dinamik Maskeleme Teknikleri

Dynamic Masking Techniques for Particle Image Velocimetry

Page(s) : 61-74

F. Gökhan ERGİN
7Işınımla Duvardan Isıtma Sistemlerinde Yalıtım Kalınlığı Optimizasyonunda Kullanılabilecek Yeni Bir Yöntem

A New Method for the Optimization of Insulation Thickness for Radiant Wall Heating Systems

Page(s) : 75-88

Aliihsan KOCA, Gürsel ÇETİN and Eser VELİŞAN
8Düzlem Bir Diske Çarpan Osilasyonlu Dairesel Laminar Jetin Sayısal Olarak İncelenmesi

Numerical Analysis of Pulsating Circular Impinging Laminar Jet on a Planar Disc

Page(s) : 89-95

Mitra KAHROBA and Hasmet TÜRKOĞLU
9Güneş Enerjili Su Isıtıcı Kollektörlerle Birleştirilmiş Güneş Enerjili Damıtıcıların Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of Solar Stills Integrated with Solar Water Heating Collectors

Page(s) : 97-107

Emin EL, Gülşah ÇAKMAK, Zeki ARGUNHAN and Cengiz YILDIZ
10Merkez Dışı Katı İletken Bir Cisim İçeren Dikdörtgen Kapalı Bir Ortamda Su Bazlı CuO Nanoakışkanlar İçin Kaldırma Kuvveti Etkili Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

Numerical Investigation of Buoyancy Driven Heat Transfer of Water-Based CuO Nanofluids in a Rectangular Enclosure with an Offcenter Solid Conducting Body

Page(s) : 109-127

Çiğdem SUSANTEZ and Kamil KAHVECİ
11Farklı Egzoz Valf Yükseklikleri için Bir SI-CAI Motorda Metan-Hidrojen Karışımlarının İncelenmesi

Investigation of an SI-CAI Engine Fuelled with Methane-Hydrogen Mixtures for Different Exhaust Valve Lifts

Page(s) : 129-138

Bilge ALBAYRAK ÇEPER and Emin BORLU
12Yan Duvarları Dalgalı Eğik Bir Kare Kavite İçindeki Nanoakışkanların Doğal Konveksiyonu

Natural Convection of Nanofluids in an Inclined Square Cavity with Side Wavy Walls

Page(s) : 139-150

Elif Büyük ÖĞÜT, Metin AKYOL and Müslüm ARICI