Articles

Year: 2019 • Volume: 39 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
0Contents

İçerik

Page(s) : 0

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
1Çok Püskürtmeli Direkt Enjeksiyonlu Dizel Bir Motorda Enjeksiyon Stratejilerinin Yanma Karakteristikleri ve Kirletici Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Analysis the Effects of Injection Strategies on Combustion Characteristics and Pollutant Emissions in a Multiple Direct Injection Diesel Engine

Page(s) : 1-15

Mujdat FIRAT and Yasin VAROL
2Dairesel Bir Boruda Üst Kanunu Akışkanının Akışında Zorlanmış Taşınımla Isı Transferi

Forced Convection Heat Transfer in a Power-Law Fluid Flow in a Circular Duct

Page(s) : 17-30

Fethi KAMIŞLI
3R134a, R1234ze(E), R152a Ve R444a Soğutucu Akışkanlarını Kullanan Bir Mobil İklimlendirme Sisteminin Isıtma Performansının Karşılaştırmalı Deneysel Değerlendirilmesi

Comparative Experimental Evaluation on Heating Performance of a Mobile Air Conditioning System Using R134a, R1234ze(E), R152a and R444a

Page(s) : 31-38

Mehmet DİREK and Fikret YÜKSEL
4Pimli Üç Boyutlu Dikdörtgen Kutularda Isı Transferi

Heat Transfer in Three-Dimensional Rectangular Cavities with Pins

Page(s) : 39-49

Zerrin SERT, Çisil TİMURALP and Mesut TEKKALMAZ
5Investigation of Pyrolysis of Waste Polyethylene (Pe) and Effects on Diesel Engine And Emission Parameters

Atik Polietilen Pirolizinin Dizel Motor ve Emisyon Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Page(s) : 51-58

İbrahim BİLİCİ, Metin GÜRÜ ve Ali KESKİN
6Yük Uygulanmamış ve Plastik Deformasyona Uğratılmış HTPP-ECC’lerin Termal Yalıtım Performansı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

A Comparative Study on the Thermal Insulation Performance of Unloaded and Plastically Deformed HTPP-ECC

Page(s) : 59-68

Eren GÖDEK, Kamile TOSUN FELEKOĞLU and Mete KUN
7Effects of Intake Air Temperature on Combustion and Performance of a HCCI Engine

Giriş Havası Sıcaklığının HCCI Motorun Yanma ve Performansına Etkileri

Page(s) : 69-79

Alper CALAM ve Yakup İÇİNGÜR
8The Effect on Engine Performance and Emissions of Gasoline-Propanol-Hexane Fuel Blends on Single Cylinder Spark-Ignition Engines

Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Motorlarda Benzin-Propanol-Hekzan Yakıt Karışımlarının Motor Performans ve Emisyonlarina Etkisi

Page(s) : 81-89

Doğan ŞİMŞEK, Faruk ORAL ve Niyazi Yılmaz ÇOLAK
9Nano Gözenekli Zarlardan Gerçekleşen Buharlaşmanın Moleküler Dinamik Simülasyonları Kullanılarak Modellenmesi

Modeling of Evaporation from Nanoporous Membranes Using Molecular Dynamics Simulation

Page(s) : 93-99

Yiğit AKKUŞ