Articles

Year: 2021 • Volume: 41 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
0İçerik

Contents

Page(s) :

Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu
0Editörden

From Editor

Page(s) :

Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu
1Dönel Çarklı Bir Dolaylı Evaporatif Soğutma Sisteminin Geliştirilmesi ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Development and Experimental Investigation of a Rotary Wheel Indirect Evaporative Cooling System

Page(s) : 167-178

Sena Özlem ARICA ve İlhami HORUZ
2Integration of the Simulation and Test Methodologies to Design Novel Exhaust Manifold Rig

Simulasyon ve Test Metodolojilerinin Yeni Egzoz Manifoldu Ekipmanı Tasarlamak İçin Entegrasyonu

Page(s) : 179-189

Ismail Hakki SAVCI, Baran CELIKTEN and Sinan EROGLU
3Gliserin Eterlerinin İkinci Nesil Biyoyakıt Olarak Dizel Motorda Kullanımının Araştırılması

Investigation of the Usability of Glycerol Ethers as Second-Generation Biofuel in Diesel Engine

Page(s) : 191-204

Abdülvahap ÇAKMAK ve Hakan ÖZCAN
4Türbülanslı Yanma için Döndürücünün Parametrik Çalışması

Parametric Study on the Swirler for Turbulent Combustion

Page(s) : 205-226

Osman KOCAASLAN, Tolga YASA ve Kürşad Melih GÜLEREN
5The Variations of the Exhaust Emissions at Low Ambient Temperature for E10 and M10 Fueled SI Engine

Düşük Çevre Sıcaklığında E10 ve M10 Yakıtlı Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Egzoz Emisyonlarının Değişimi

Page(s) : 227-237

Tolga TOPGUL, Can CINAR and A.Onur OZDEMIR
6Effects of Preheater Load and Location on the Catalytic Converter Efficiency during Cold Start and Idling Conditions

Soğuk Çalışma ve Rölanti Koşullarında Ön Isıtıcı Yükünün ve Konumunun Katalitik Konvertör Verimliliğine Etkileri

Page(s) : 239-247

Nureddin DINLER, Fatih AKTAS, Sadullah TASKIN, Salih KARAASLAN and Nuri YUCEL
7Thermal Performance Analysis of a Stirling Engine Energized with Exhaust Gas of a Diesel Engine

Bir Dizel Motorun Egzoz Gaz Isısı ile Enerjilendirilen Stirling Motorunun Termal Performans Analizleri

Page(s) : 249-263

Mesut DUZGUN and Halit KARABULUT
8The First Law of Thermodynamics Analysis of Transporters Involved in the Glutamate/Gaba -Glutamine Cycle

Glutamat/Gaba -Glutamin Çevriminde Görev Alan Taşıyıcı Proteinler için Termodinamiğin Birinci Yasa Analizi

Page(s) : 265-276

Mert GUR, Sema Zeynep YILMAZ and Elhan TAKA