Etik İlkeler ve Yayın Politikası

22.04.2022

Editörler Kurulu ve Baş Editörün Görevleri

 

 1. Yayın Kararları: Dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayımlanacağına karar vermekten Baş-Editör ve Editörler Kurulu sorumludur. Editör, kararların alınmasında diğer editörler ve hakemler ile görüşebilir.
 2. İnceleme Süreci: Editörler, hakem değerlendirmesi sürecinin adil, tarafsız ve zamanında olmasını sağlamalıdır. Araştırma makaleleri tipik olarak en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmelidir ve gerektiğinde editör ek görüşler almalıdır.
 3. Tarafsızlık: Editör, makaleleri içerik açısından ve yazarlardan bağımsız olarak değerlendirmelidir.
 4. Gizlilik: Editör, ilgili yazarlar ve hakemlerle aksi kararlaştırılmadıkça, dergiye gönderilen tüm materyallerin ve hakemlerle yapılan tüm iletişimlerin gizliliğini korumalıdır.

 

Hakemlerin Görevleri

 1. Editör Kurulu Kararlarına Katkı: Hakem değerlendirmesi, editöre editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişimler aracılığıyla yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.
 2. Değerlendirme Kuralları: Hakemlerden genellikle yazarlara ve çalışmalarına kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa öyle davranmaları beklenir ve etik kurallarına uymaları istenir.
 3. Hızlılık: Bir makalede rapor edilen araştırmayı değerlendirmek için yeterli teknik bilgisi veya zamanı olmadığını düşünen hakem, editöre haber vermeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
 4. Objektiflik: İncelemeler objektif olarak yapılmalıdır. Hakemin, kişisel eleştirisi uygun değildir.
 5. Çıkar çatışması: Hakemlik değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkar için kullanılmamalıdır. Hakem herhangi bir çıkar çatışması olduğunu düşünüyorsa, hakemlik yapamayacağını ilgili editöre bildirmelidir.
 6. Gizlilik: İncelenmek üzere alınan makaleler gizli belgeler olarak kabul edilir; başkalarına ifşa edilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.

 

Yazarların Görevleri

 1. Yazarlar ve Ortak Yazarlar: Yazarların yönergelere ve etik kurallara kesinlikle uymaları beklenir. Orijinal çalışmalarıyla ilgili makaleleri yenilikçi sonuçlarla sunmaları gerekmektedir. Sunulan makale başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilemez. Makaleler, intihalden, çarpıtılmış verilerden ve uydurma sonuçlardan arındırılmış olmalıdır. Atıflar yazım kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarların makaleyi göndermeden önce referansları kontrol etmeleri önerilir. Yazarlar, yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalarla doğrudan ilişkili olmalıdır.
 2. Yayın ve Gönderim Ücretleri: Makale gönderimi ve yayını için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 3. Açık Erişim Politikası: Dergiye çevrimiçi ve ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarların, yayınlanan tüm makalelere sınırsız erişim ve yeniden kullanım sağlayan bu açık erişim politikasını kabul etmeleri gerekmektedir.
 4. Çoklu, Fazlalık veya Eşzamanlı Yayın: Bir yazar, genel olarak, esasen aynı araştırmayı tanımlayan makaleleri birden fazla dergide yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı bir davranıştır ve kabul edilemez.
 5. İfşa: Makale ile ilgili finansal ve kişisel desteklerin beyanından yazarlar sorumludur.
 6. Yayımlanmış eserlerdeki temel hatalar: Bir yazar, kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, derhal dergi editörüne veya yayıncısına haber vermek ve gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, istendiğinde editöre kanıt sağlamak da dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.