TÜRK ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ DERNEĞİ 2021–2022 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU

31 Mart 2022

  • Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği’nin Saygıdeğer Üyeleri,
 
  • Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD), Türkiye’de ısı bilimini ve tekniğini geliştirmek amacıyla 1976 yılında kurulmuştur. Derneğimiz ısı biliminin ve tekniğinin geliştirilmesini teşvik etmek ve yayılmasına katkı sağlamak, üyelerinin mesleki yönden gelişmesi için çaba harcamak, meslek içi eğitim olanaklarını araştırmak, bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar ve seminerler düzenlemek, yayınlar yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak amacı ve çabası içindedir.
 
  • Derneğimizin Genel Kurulu 2 Nisan 2021 tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılmıştır. Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Nuri Yücel, Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Zafer Dursunkaya, Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Oğuz Turgut, Muhasebe İşlerine Prof. Dr. İlhami Horuz seçilmişlerdir. Prof. Dr. L Berrin Erbay, Prof. Dr. Tuba Okutucu Özyurt ve Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu Yönetim Kurulunda üye olarak görev almışlardır.
 
  • 2021–2022 yıllarında 55 meslektaşımız derneğimize üye olmuştur. Derneğimizin toplam üye sayısı 1240’a ulaşmıştır. Üye listemiz bilgisayar ortamında sürekli güncellenmiş olarak tutulmaktadır. 500’den fazla üyemiz ile bağlantımız, posta ve elektronik posta yolu ile aktif tutulmaktadır. Maalesef bazı üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamaktadır.
 
  • Yönetim Kurulu görev dağılımı belirlendikten sonra ilk faaliyetimiz, derneğimizin yayın organı Isı Bilimi Tekniği Dergimizin yeni Editör ve Editörler Kurulunu oluşturmak olmuştur. Önceki Editörümüz Prof. Dr. Zafer Dursunkaya’ya Editör Yardımcılarımız Prof. Dr. Tuba Okutucu Özyurt, Prof. Dr. Almıla Güvenç Yazıcıoğlu, Doç. Dr. Barbaros Çetin ve Doç. Dr. Cüneyt Sert’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Mayıs 2021’de Editörlük görevini devralan Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu’na, Editörle Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat Köksal’a, Doç. Dr. Özgür Ekici’ye, Doç. Dr. Barbaros Çetin’e ve Doç. Dr. Özgür Bayer’e başarılar dilerim.
 
  • Yönetim Kurulu belirlendikten sonra ikinci önemli faaliyetimiz Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan 23. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ile ilgili faaliyetlere ağırlık vermek olmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kongre düzenleme Kurulu Üyelerinin ortak katılımı ile internet ortamında 3 birleşik toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda Pandemi koşullarında dolayı Kongrenin yüz yüze mi, yoksa internet ortamında yapılmasının faydalı olacağı detaylı olarak görüşülmüştür. Hibrit şekilde (yüz yüze ve internet ortamında) yapılmasına karar verilmiştir. Davetli konuşmacılar ve Onur konuşmacıları belirlenmiştir. Kongre programının detayları üzerinde görüşülmüştür.Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 8-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesinde hibrit şekilde (yüz yüze ve internetortamında) 36 internet ortamında, 18 yüz yüze oturum ile gerçekleştirilmiş olup 259 adet sözlü bildiri sunulmuştur. 8 Davetli konuşmacı ve 2 Onur konuşmacı sunum yapmıştır. Ayrıca 1 Workshop sunumu yapılmıştır. 2 ciltten oluşmaktaolan Kongre bildiri kitabımız hazırlanmış olup Gaziantep Üniversitesi Websitesinde yayınlanmıştır. Derneğimizim Web sayfasında Kongre Bildiri kitaplarına link konulmuştur. Gaziantep Üniversitesi’nin Bilgi İşlem Dairesinin deneyimleri kongrenin başarı ile tamamlanmasında önemli katkı sağlamıştır. Başta Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Yumrutaş’a, yerinde katılım sağlayarak desteklerini yanımda hissettiğim Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Horuz’a, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yağlı’ya, Kongre Sekretaryası Arş. Gör. Emrullah Kocaman’a,  en içten teşekkürlerimizi sunarım. Kongremizin onur, düzenleme, yürütme ve danışma kurulu üyelerine, hakemlere, davetli konuşmacılara, katılımcılara ve emeği geçen araştırma  görevlileri ile idari personel ve öğrencilere katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
 
  • Derneğimizin, rutin olarak Dernekler Kanununa uygun olarak her yılsonunda mali bilançosunu hazırlanmış ve Ankara Valiliği Dernekler Masasına iletilmiştir. Derneğimizin gelirleri bildiğiniz gibi çok sınırlıdır. 2021–2022 döneminde gelirlerimiz, üyelerimizin yaptığı çok sınırlı miktardaki aidat ödemeleri ve düzenlenmiş olan ULIBTK’21’de katılım ücreti olarak tahsil edilen katkılardan oluşmuştur. Bu suretle elde edilen gelir, sadece dergimizin basım ve dağıtım masraflarını karşılamak için kullanılmıştır. Dernek işleri, yönetim kurulu üyelerinin özverili çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile yönetim Ayrıca, değişik şekillerde yaptıkları maddi ve manevi destekler için Derneğimizin tüm üyelerine ve vakit ayırıp Genel Kurulumuza katılan siz değerli üyelerimize teşekkür eder saygılar sunarım.
  • 31 Mart 2022
 
  • Prof. Dr. Nuri Yücel
  • Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Başkanı Yönetim Kurulu adına