Kongreler

07.05.2016

2021

Eylül

23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ((ULIBTK'21))

Daha fazla bilgi

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

8-10 Eylül 2021

2019

Eylül

22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'19)

Daha fazla bilgi

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

11-14 Eylül 2019

2017

Eylül

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'17)

Daha fazla bilgi

Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum

13-17 Eylül 2017

2015

Eylül

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'15)

Daha fazla bilgi

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir

2-5 Eylül 2015

2013

Eylül

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'13)

Daha fazla bilgi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

9-12 Eylül 2013

2011

Eylül

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'11)

Daha fazla bilgi

Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak

7-10 Eylül 2011

2009

Haziran

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'09)

Daha fazla bilgi

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

24-27 Haziran 2009

2007

Mayıs

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'07)

Daha fazla bilgi

Erciyes Üniversitesi, Kayseri

30 Mayıs-2 Haziran 2007

2005

Eylül

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'05)

Daha fazla bilgi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon

7-9 Eylül 2005

1995

Eylül

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'95)

Daha fazla bilgi

Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ankara

6-8 Eylül 1995