Sözlük

13.05.2016

Orjinali yabancı dil kaynaklı olan ısı biliminde kullanılan teknik terimlerin Türkçe karşılıklarının belirlenmesi ve yaygın kullanımının sağlanması amacıyla Prof. Dr. Yalçın Göğüş ve Prof. Dr. Ercan Ataer tarafından hazırlanan Isı Terimleri Sözlüğü ilk olarak 1994 yılında Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği adına yayınlanmıştır.

İngilizce – Türkçe Isı Terimleri sözlüğü 2000 yılında iyileştirilip Azerbaycan lehçesi karşılıklarıyla beraber Prof. Dr. Ercan Ataer ve Prof. Dr. Yalçın Göğüş tarafından kitap olarak basılmıştır. 2015 yılında, Isı Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu tarafından yeniden düzenlenerek derneğin web sayfasına aktarılmıştır.

Bu sözlüğün hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Yalçın Göğüş, Prof. Dr. Ercan Ataer, Prof. Dr. Süha Selamoğlu, Prof. Dr. Ahmet Can, Prof. Dr. Berrin Erbay, Prof. Dr. Zekeriya Altaç, Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu ve diğer tüm personele TIBTD adına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

TIBTD Yönetim Kurulu