Sözlük

13.05.2016

SUNUM

Bilindiği gibi, Ülkemizde Türkçe teknik terimlerin kullanımında birlik sağlanamamıştır. Yabancı dillerdeki terimler doğrudan veya bazı değişiklikler ile Türkçe yazılı ve sözlü anlatımda kullanılmakta veya yabancı dillerdeki terimleri herkes kendince Türkçe’ye çevirerek kullanmaktadır. Bu durum, kavram kargaşasına ve yanlış anlamalara yol açmaktadır. Aynı zamanda böyle bir durum, dilimizin yozlaşmasına ve gelişememesine sebep olmaktadır. Bunlardan dolayı, teknik terimlerin ve genel olarak Türkçe’nin bilinçli ve özenli kullanması büyük önem taşımaktadır.

Ortak ve doğru teknik terimlerin kullanılması çabalarına katkı sağlayabilmek için 1994 yılında Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği tarafından hazırlanmış olan Isı Terimleri Sözlüğü, yapılan değişiklikler ve ilaveler ile yenilenmiş ve elektronik ortamda Isı Terimleri Sözlüğü oluşturulmuştur.

Bu sözlük, hiçbir dil bilimciden yardım alınmadan, tamamen kendi çabalarımızla hazırlanmıştır. Bundan dolayı, bu sözlük, ‘sözlük tekniğine’ tam olarak uymasından daha çok, ısı terimlerinin yaygın ve anlamlı kullanımı gözetilerek hazırlanmıştır. Sözlük hazırlanırken, şu hususlar göz önüne alınmıştır:

– Teknik terimlerin, günlük dildeki anlamlarından farklı bir anlam taşımaması gerektiği
– Her teknik terimin, sadece bir Türkçe kelime ile ifade edilmesinin gerekmediği, ihtiyaç duyulduğunda birden fazla Türkçe kelimenin bir teknik terimi ifade etmek için kullanılmasının uygun olduğu
– Dilin zenginliği için, eski ve yeni Türkçe kelimelerin beraber kullanılmasının uygun olduğu
– Türkçeye yerleşmiş olan yabancı kökenli kelimelerin kullanımının uygun olduğu.

Hazırlanmış olan sözlüğün geliştirilmeye muhtaç olduğu açıktır. Bundan dolayı yapılacak değişiklik ve ilave önerileri çok değerlidir. Öneriler takdirle karşılanacaktır.

Bu sözlüğün hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Süha Selamoğlu’na, Prof. Dr. Yalçın Göğüş’e, Prof. Dr. Ahmet Can’a, Prof. Dr. Berrin Erbay’a ve Prof. Dr. Zekeriya Altaç’a teşekkür ederim. Ayrıca, sözlüğün dizgisini yapan ve elektronik sözlüğü hazırlayan yüksek lisans örencimiz Gökay Gökçe’ye teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu
TIBTD Başkanı