Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
baca gazıflue gas
baca gazıstack gas
bağbond
bağdaşıkcoherent
bağıl basınçrelative pressure
bağıl hızrelative velocity
bağıl nemlilikrelative humidity
bağıl uçuculukrelative volatility
bağıllık, görecelilikrelativity
bağıntı, ilgirelation
bağlanmabinding
bağlantıconnection
bant, kuşakband
barometrebarometer
basınçpressure
basınç düşümüpressure drop
basınç düşürücüpressure reducer
basınçlı su reaktörüpressurized water reactor
basitsimple
basit sıkıştırılabilir maddesimple compressible substance
başlangıç değeri/koşulluinitial value/condition
başlıkcap
bazikbasic (kim)
belirlidefinite
belirsizlikuncertainity
benzersimilar
benzerliksimilarity
besleme suyufeedwater
besleme suyu ısıtıcıfeedwater heater
besleme tankıfeed tank
bıçak, kanatçıkblade
Biçim, şekilform
biçimi bozulmuş, çarpılmışdistorted
biçimsizamorphous
bileşencomponent
bileşikcomposite
bileşik duvarcomposite wall
bileşimcomposition
bileşke resultant
birimunit
birim zamanda olanrate
birleşik, birleşimcompound
birleşim, sentezsynthesis
birleşme, kaynaşmacoalascence
birleştirmek, oluşturmakcompose
boğulmachoking
borupipe
boru demetitube bank
boru hattıpipeline
boru, tüptube
boşalmadischarge
boşalma katsayısıdischarge coefficient
boşaltmak, salmak, eksozexhaust
boy, ebad, ölçü, büyüklüksize
boylamlongitude
boyutdimension
bozucu şekil değiştirme, deformasyondistorsion
bozunmadecay
bölgeregion
bölgezone
bölmek, dağıtmaksplit
bölüm, kısım, kesitsection
bölünme, çatlamafission
brim zamandaki ısı transferirate of heat transfer
buharvapour, vapor
buhar basıncıvapour pressure
buhar çekmesteam extraction
buhar makinasısteam engine
buhar santrali, buharlı güç tesisi steam power plant
buhar sıkıştırmalı soğutmavapor compression refrigeration
buhar tutucusteam trap
buhar türbinisteam turbine
buhar üretecisteam generator
buharlaşmaevaporation
buharlaşmavaporization
buharlaşmakevaporate
buharlaştırıcıevaporator
bulaşmacontamination
burulmatorsion
burulma momenti, torktorque
buzice
büyüklükmagnitude
büyüklük mertebesiorder of magnitude
büzülme, daralmacontraction