Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
eğilimtendency
eğimslope
eğim açısıangle of tilt
eğri, kavis, eğrilmekcurve
eklem, ortak, birleşikjoint
ekleme, katma, toplamaaddition
ekonomizereconomizer
eksenaxis
eksenelaxial
eksenel akışaxial flow
ekserjiexergy
ekserji ile ilgiliexergetic
ekserji kaybıexergy loss - loss of exergy
ekserji verimiexergetic efficiency
ekserji yıkımıexergy destruction
elde edilebilirlik, kullanılabilirlik, işgenlikavailability
elektromanyetikelectromagnetic
elektromanyetik dalgalaelectromagnetic wave
emmesuction
emme basıncısuction pressure
emniyetli tasarımconservative (design)
en uygun konumoptimum position
enerjienergy
enerji dağılımıenergy distribution
enerji dengesienergy balance
enerji denklemienergy equation
enerji düzeyi/seviyesienergy level
enerji verimienergy efficiency
enerjikenergetic
enerjinin korunumuconservation of energy
engel, duvarbarrier
enine kesitcross section
enlemlatitude
entalpienthalpy
entalpi geri kazanma katsayısıenthalpy recovery factor
entropientropy
entropi üretimientropy generation
ergimemelting
ergime noktasımelting point
ergimişmolten
erişen güneş ışınımıincident solar radiation
erişilebilirlikaccessibility
erişmekaccess
esnek, elastikelastic
esneklik, elastisiteelasticity
esnemezinelastic
iso-
eş ışınım çizgilericonstant radiation intensity line
eş sıcaklıkisothermal
eşbasınçlıisobaric
eşdeğerequivalent
eşdeğer çapequivalent diameter
eşdeğerlikequivalance
eşentalpiliisenthalpic
eşentropiliisenthropic
eşhacimliisochoric
eşikthreshold
eşilişki, bağıntıcorrelation
eşlenikconjugate
eşleşencorresponding
eşleşme, haberleşmecorrespondence
eşzamanlısimultaneous
eşzamanlı tepkimelersimultaneous reactions
etken, çarpan, katsayıfactor
etkieffect
etkileşiminteraction
etkinactive
etkineffective
etkin oluşum sabitieffective formation constant
etkinleştirilmişactivated
etkinleştirmeactivation
etkinlikactivity
etkinlikeffectiveness
etkinlik katsayısıactivity coefficient
evrenseluniversal
evrensel gaz sabitiuniversal gas constant
eylemaction
eylemsiz inert