Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
hacimvolume
hacim ısıtmasıspace heating
hacim oranıvolume fraction
hacimselvolumetric
hacimsel debivolumetric flow rate
hacimsel genleşme katsayısıvolume expansivity
hacimsel verimvolumetric efficiency
hal denklemi, durum denklemiequation of state
halkasal akışannular flow
halkasal bölgeannular space
hata, arıza, kusur, çatlakfault
havaair
hava ayırmaair separation
hava emmeair suction
hava ön ısıtıcısıair preheater
hava üflemeair blowing
havalandırmaventilation
hava-yakıt oranıair-fuel ratio
heterojenheterogeneous
hızvelocity
hız katsayısıvelocity coefficient
hız profili, hız dağılımıvelocity profile
hızlandırıcıaccelerator
hidrodinamikhydrodynamic
hidrolikhydraulic
hizalamaalignment
hizalama merceği, kollimatörcollimating lens
homojen, türdeşhomogeneous
hücre, gözecell
hücreselcellular