Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
ısıheat
ısı akısıheat flux
ısı atılmasıheat removal
ısı değiştiricisi, eşanjörheat exchanger
ısı depolamasıthermal storage
ısı deposuheat reservoir
ısı geçimiheat transmission
ısı iletim katsayısıheat conduction coefficient
ısı iletimiheat conduction
ısı iletimi biçim katsayısıheat conduction shape factor
ısı kaybı, ısı yitimiheat loss
ısı makinasıheat engine
ısı ölçercalorimeter
ısı ölçmecalorimetry
ısı pompasıheat pump
ısı salanexothermic
ısı sığasıheat capacity
ısı taşınımı, ısı aktarımıtransport of heat
ısı transferi katsayısıheat transfer coefficient
ısı transferi, ısı aktarımı, ısı geçişiheat transfer
ısı üretimiheat generation
ısı üretimiheat production
ısı yalıtımıheat insulation
ısı yalıtkanıheat insulator
ısı yutanendothermic
ısılcalorific
ısılthermal
ısıl çiftthermocouple
ısıl değercalorific value
ısıl dengethermal equilibrium
ısıl dirençthermal resistance
ısıl enerjithermal energy
ısıl faydalanma katsayısıthermal utilization factor
ısıl genişlemethermal expansion
ısıl gerilmethermal stress
ısıl iletimthermal conduction
ısıl iletkenlikthermal conductance
ısıl kapasite (ısıl sığa)thermal capacity
ısıl kirlenmethermal pollution
ısıl öz dirençthermal resistivity
ısıl öz iletkenlikthermal conductivity
ısıl tuzakthermal trap
ısıl verimthermal efficiency
ısıl yayınırlıkthermal diffusivity
ısıtıcıheater
ısıtma yüzeyiheating surface
ıslakwet
ıslak termometre sıcaklığıwet-bulb temperature
ışığa duyarlıphoto-sensitive
ışıklight
ışık hızıvelocity of light
Işık saçan, ışıldayan, parlakluminous
Işık veren cisimluminary
ışıl ayrışmaphoto-dissociation
ışıl göze, fotoselphoto-cell
ışıl parçalanmaphoto-disintegration
ışıl yayımphoto-emission
ışıldama özelliğiluminosity
ışıldama, parlaklıkluminescence
ışıma ile elektrik üretici, güneş piliphoto-voltaic cell (solar cell)
ışıma kalkanı radiation shield
ışıma, ışımakradiate
ışıma, ışınım, radyasyonradiation
ışınray
ışın light ray
ışınım ölçen aygıtradiation measuring instrument
ışınım sabitiradiation constant
ışınım yoğunluğuintensity of radiation
iç enerjiinternal energy
iç ısı geçişli çevrimregenerative cycle
iç, içselinternal
iç/dahili akışinternal flow
içbükey, kokavconcave
içerikcontent
içermekcontain
ideal çözeltiideal solution
ideal gazideal gas
ideal gazperfect gas
ideal, kusursuz, mükemmelideal
iğne (ince silindirik nesne), sabitlemekpin
iki fazlı akıştwo phase flow
ikilibinary
ikili çevrimbinary cycle
ikili karışımbinary mixture
ikincilsecondary
iklimlendirmeair conditioning
iletebilirlikconductibility
iletimconduction
iletimle ısı aktarımıconduction heat transfer
iletimselconductor
iletişimcommunication
iletkelikconductivity
iletkenconductive
iletkenlikconductance
ilişkirelationship
ilk örnekprototype
İlke, prensipprinciple
imal, yapımmanufacture
imalat, fabrikasyonfabrication
imalatçı, yapımcı (firma)manufacturer
imge, imaj, görüntü, izlenimimage
indirgenmiş basınçreduced pressure
indirgenmiş özelliklerreduced properties
indirgenmiş yoğunlukreduced density
indirgeyicireducer
integralintegral
work
işaret uzlaşımısign convention
işitilebilirlikaudibility
işleme, çalışma, işlemoperation
işlemsel yükselteçoperational amplifier
işletme giderlerioverheads
itki, momentumimpulse
ivme, hızlanmaacceleration
iyonion
iyonlaşmaionization
iyonlaştırıcıionizer
izdüşüm, tahmin projection
izole edilmişisolated
izomerisomer
İzotop, eş atom numaralıisotope
izotropikisotropic