Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
kabarcıkbubble
kabarcıklanma noktasıbubbling point
kabarcıklı akışkanlaşmabubbling fluidization
kabukshell
kaldırma, sıvının kaldırma gücübuoyancy
kalıcıpermanent
kalıntıresidue
kalıntı fonksiyonuresidual function
kalıntı hacimresidual volume
kalibrasyon, ayarcalibration
kalite, nitelik, vasıfquality
kanalcanal
kanatçıkfin
kanatçık verimifin efficiency
kangal, sarımcoil
kapalıclosed
kapalı çevrimclosed cycle
kapalı devre sistemclosed loop system
kapalı kap/tank, kapatılma, hapsedilmeconfinement
kapalı sistem closed system
kapatmak, hapsetmek, sınırlandırmakconfine
kara cisimblack body
karakter, özyapıcharacter
karakteristik, özyapısalcharacteristic
kararlı akış işlemisteady-flow process
kararlı akış, zamanla değişmeyen akışsteady flow
kararlı hal, zamanla değişmeyen halsteady state
kararlı kılma, stabilizasyonstabilization
kararlı, dengelistable
kararlı, zamanla değişmeyensteady
kararlılaştırıcı, stabilizatörstabilizer
kararlılıkstability
kararsızunstable
kararsızlıkinstability
karesquare
karışabilirmiscible
karışabilirlikmiscibility
karışımmixture
karışım ısısıheat of mixing
karışmamixing
karışma entalpisienthlapy of mixing
karışma entalpisienthlapy of mixing
karışma entropisientropy of mixing
karışmazimmiscible
karmaşık, komplekscomplex
karşıanti
karşı akışcounter flow
karşı madde, karşı anlamı olananti-matter
karşılama, denklemecompensation
karşılaştımalıcomparative
karşılaştırıcıcomparator
karşılaştırılabilircomparable
karşılıklımutual
katısolid
katı-buhar dönüşümü, sublimasyonsublimation
katılaşmasolidification
katılaşmaksolidify
katılaşmışsolidified
katkıcontribution
katkı maddesiadditive
katodcathode
katod ışınlarıcathode rays
katrilyonquadrillion
katsayıcoefficient
kavramconcept
kavrulma, yanıp tükenmeburn-up
kayıploss
kayıp işlost work
kaynakbibliography
kaynaksource
kaynak, referansreference
kaynamaboiling
kaynama noktasıboiling point
kaynama rejimleriboiling regimes
kaynaşmafusion
kazan muhafazasıboiler casing
kazan, kaynatıcıboiler
kazanç, fayda, yarargain
kendiself-
kendiliğinden, spontanespontaneous
kesinlikprecision
kesişim, arakesitintersection
kesme gerilmesi, kayma gerilmesishear(ing) stress
kesme kuvveti, kayma kuvvetishear(ing) force
kesme, kaymashear
kılcalcapillary
kırılmarefraction
kısılmathrottling
kısılma sürecithrottling process
kısıtlamarestriction
kısıtlamak, sınırlamakrestrict
kısma vanasıthrottle valve
kısmipartial
kısmi basınçpartial pressure
kısmi molar özelliklerpartial molar properties
kızdırıcısuperheater
kızgın buharsuperheated vapor
kızgın su buharı superheated steam
kızgın, aşırı ısıtılmış superheated
kızılötesiinfrared
kimyachemistry
kimyasalchemical
kimyasal ayırmachemical separation
kimyasal dengechemical equilibrium
kimyasal özellikchemical property
kimyasal potansiyelchemical potential
kimyasal süreçchemical process
kimyasal tepkimechemical reaction
kinematikkinematic
kinematik viskozitekinematic viscosity
kinetikkinetic
kinetik enerjikinetic energy
kirlenme katsayısıfouling factor
kohezyoncohesion
kolektör, toplayıcıcollector
koloitcolloid
kompresörcompressor
kompresör verimicompressor efficiency
kontrolcontrol
kontrol hacmicontrol volume
kontrol yüzeyicontrol surface
konveksiyon, taşınımconvection
korozyon, yenim, aşınmacorrosion
koruma, muhafazaguard
koşul, durumcondition
kovukcavity
köpük, köpürmekfoam
körükbellows
kristalcrystal
kritik çözelti, kritik çözümcritical solution
kritik hızcritical velocity
kritik noktacritical point
kritik özelliklercritical properties
kritik, eleştirelcritical
kriyojeni, kriyojenikcryogenics
kromatografichromatography
kuantumquantum
kuletower
kuralrule
Kuram, teoritheory
Kuramsal, teoriktheoretical
kurudry
kuru buzdry ice
kuru doymuş buhardry saturated steam
kuru havadry air
kuru termometre sıcaklığıdry bulb temperature
kurutmadrying
kurutucudrier
kutuppole
kutuplaşmapolarization
kutupsalpolar
kuvvetforce
külash
küme, toplulukcluster
kütlemass
kütle akısımass flux
kütle denkliğimass balance
kütle soğurma katsayısımass absorption coefficient
kütle transferimass transfer
kütlesel çekim kuvvetigravitational force
kütlesel çekimi gravitation
kütlesel hızmass velocity