Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
radyalradial
radyoaktifradioactive
radyoaktiviteradioactivity
radyoziteradiosity
reaktörreactor
refraktör, yüksek sıcaklığa dayanıklı tuğlarefractory
rejenerasyonregeneration
rejeneratörregenerator
rektifikasyon, ayrımsal damıtmarectification
relatif, bağıl, görecelilikrelative
rüzgar enerjisi üretici, hava türbiniaero-turbine