Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
tabaka, katmanlayer
tahrik etme, karıştırma, çalkalamaagitation
takipetme sistemitracking systems
tam gelişmişfully developed
tam yanmacomplete combustion
tanımdefinition
tank, sarnıç tank
tasarımdesign
taşınım, aktarımtransportation
taşınımla ısı aktarım katsayısı, konveksiyon katsayısıconvection heat transfer coefficient
taşınımla ısı aktarımı, koveksiyonconvection heat transfer
taşıyıcıcarrier
taşmak, taşma, taşkınoverflow
tavlamaannealing
teğet, tanjanttangent
tehlike, zararhazard
teksingle
tek biçimli, üniformuniform
tek bileşenliunicomponent
tek yanlıunilateral
tek, eşşizunique
tekerlekwheel
temas direncicontact resistance
temas, değme, dokunmacontact
temelfundamental
temel, tabanbase
tepepeak
tepe yüküpeak load
tepkimereaction
tepkime entalpisi, reaksiyon entalpisienthalpy of reaction
tepkime ısısı, reaksiyon ısısıheat of reaction
tepkimeye girenreactant
terlemetranspiration
terminolji, terimler diziniterminology
termodinamiğin ikinci kanunusecond law of thermodynamics
termodinamiğin sıfırıncı kanunuzeroth law of thermodynamics
termodinamiğin üçüncü kanunuthird law of thermodynamics
termodinamikthermodynamics
termodinamik dengethermodynamic equilibrium
termodinamik özellikthermodynamic property
termoelektrik soğutucuthermoelectirc cooler
termometre, sıcaklık ölçerthermometer
termostatthermostat
tersinverse
ters yüz etmekinvert
tersinirreversible
tersinir işreversible work
tersinir süreçreversible process
tersinirlikreversibility
tersinmezirreversible
tersinmezlikirreversibility
tesis, fabrikaplant
tezgahbench
tıkaçplug
titreşimvibration
titreşim, rezonansresonance
titreştiricivibrator
toplamtotal
toplam basınçtotal pressure
toplam ısıtotal heat
toplam ısı kaybı katsayısıoverall heat loss coefficient
toplam ısı transfer katsayısıoverall heat transfer coefficient
toplam ışınım yoğunluğutotal radiation intensity
toplam soğutma etkisitotal cooling effect
toplayıcı ısı besleme faktörücollector heat removal factor
toplayıcı kasasıcollector frame
toplayıcı verimicollector efficiency
toprak termometresiearth thermometer
toz, pudrapowder
transfer, aktarımtransfer
tutarlılık, uyumlulukconsistency
tutuşucu, kolay tutuşabilirflammable
tutuşucu, tutuşabilen, yanıcıinflammable
tuzaktrap
tüm, bütüncomplete
tümleyicicomplementary
türbinturbine
türbin verimiturbine efficiency
türbülansturbulance
türbülanslıturbulent
türbülanslı akışturbulent flow
türetilmişderived
türetilmiş büyüklükderived quantity
türev derivative