Türkçe-İngilizce Sözlük

TÜRKÇE TERİMİNGİLİZCE KARŞILIĞI
dağılma, dağılımdispersion
dağılmakdisperse
dairesel olmayannoncircular
dal, kol, bölümbranch
daldırmaimmersion
dalgawave
dalga boyuwave length
dalga mekaniğiwave mechanics
dallanmabranching
damıtıkdistilled
damıtık sudistilled water
damıtılan (madde)distillate
damıtmadistillation
damıtmakdistil
damladrop
damlalı yoğuşmadropwise condensation
daralma kaybı katsayısıcontraction loss coefficient
darbe, şokshock
debi flow rate
değervalue
değerlik, valansvalance
değişimchange
değişkenvariable
değişme, değiştirme, vites; değiştirmekshift
değiştirmeexchange
değiştirtirici, eşanjörexchanger
delik, orifisorifice
deneyexperiment
denge sabitiequilibrium constant
denge, denklikequilibrium
denge, denklik, balans, terazibalance
dengede gibi, dengemsiquasi equilibrium
denklem, eşitlikequation
deporeservoir
depolama tankı, büyük kap, teknevessel
derecedegree
derişik (çözeltiler için), yığışık,concentrated
derişim, konsantrasyonconcentration
destek birimiutility plant
devre, akım devresicircuit
devri daim makinesiperpetual motion machine
dış, dışsalexternal
dışa/dışarıya akışoutflow
dışbükeyconvex
diferansiyel differential
diferansiyel denklemlerdifferential equations
dikey, dikperpendicular
dinamikdynamic
dinamik viskozitedynamic viscosity
dip kaynatıcıbottom reboiler
dirençresistance
diyabatikdiabatic
diyagram, çizenekdiagram
doğanature
doğalnatural
doğal gaznatural gas
doğal taşınım, doğal konveksiyonfree convection
doğal taşınım, doğal konveksiyon,natural convection
doğru accurate
doğru correct
doğrudan ışımadirect radiation
doğrudan ışıma yoğunluğudirect radiation intensity
doğrultu, yöndirection
doğrulukaccuracy
doğrusal genişleme katsayısılinear expansivity
doğrusal hızlinear velocity
doğrusal, lineerlinear
dolaşımcirculation
dolaşım pompasıcirculating pump
dolaylıindirect
donatı, aygıtequipment
donmafreezing
donma önleyicianti-freeze
doymasaturation
doyma basıncısaturation pressure
doyma sıcaklığısaturation temperature
doymamışunsaturated
doymuşsaturated
doymuş buharsaturated vapor
doymuş çözeltisaturated solution
doymuş havasaturated air
doymuş sıvısaturated liquid
doymuş su buharısaturated steam
doyurmaksaturate
dökmekspill
dönerrotary
döner fırınrotary kiln
dönmerotation
dönü, spinspin
dönüşümtransformation
dönüşüm verimiconversion efficiency
dördüzquad
dört katı/misliquadruple
dörtgenquadrilateral
drenajdrainage
durağanstationary
durağan, durgun, hareketsizstagnant
durma basıncıstagnation pressure
durma noktasıstagnation point
durma özellikleristagnation properties
durma sıcaklığıstagnation temperature
durma, durgunlaşmastagnation
durumsituation
durum fonksiyonustate function
durum, halstate
durum, koşul circumstance
duyarlısensitive
duyarlılıksensitivity
duyulursensible
duyulur ısısensible heat
düşeyvertical
düşey eksenordinate
düzeltmecorrection
düzeltme katsayısıcorrection coefficient
düzenlemearrangement
düzenlemeregulation
düzenleyici, regülatörregulator
düzenli çözüm ağıstructured mesh
düzenli, normalregular
düzensizirregular
düzey ölçerlevel gage
düzey, seviyelevel
düzlemplane
düzlem kolektör, düz levhalı toplayıcıflat plate collector