Dergi makaleleri

Yıl: 2001 • Cilt: 21 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Evaluation Of Surface Temperature Distribution By The Use Of Liquid Crystal Thermography

Yüzey Sıcaklık Dağılımlarının Sıvı Kristal Termografisi Yöntemi Ile Belirlenmesi

Sayfa : 49-54

Murat ÇAKAN
2Laminar Flow Within A Divider Located Lid Driven Cavity

İçine Ayrıştırıcı Yerleştirilmiş Yan Cidarı Hareketli Bir Oyukta Laminar Akış

Sayfa : 55-63

Hakan F. ÖZTOP, İhsan DAĞTEKİN
3Performance Analysis Of Gas/Steam Combined Cycle Power Plants

Gaz/Buhar Kombine Çevrim Enerji Santrallarının Performans Analizi

Sayfa : 64-69

Nurettin SAVRUK, Tülay YEŞİN
4Numerical Investigation Of Fluid Flow And Heat Transfer In Partially Divided Square Enclosures

Kısmen Bölünmüş Kapalı Kare Hacimlerde Akışkan Akışı Ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Sayfa : 70-84

Ahmet Hakan ÖZDEM, Nuri YÜCEL
5The Conditioning Of Water Used In High Temperature Water Heating Systems

Kızgın Sulu Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Suların Şartlandırılması

Sayfa : 85-96

Nedim UĞUR