Dergi makaleleri

Yıl: 2004 • Cilt: 24 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Computation Of The Chemical Exergy Potential In The Electric Arc Furnace

Elektrik Ark Fırınında Kimyasal Ekseji Potansiyelinin Elde Edilmesi

Sayfa : 75-84

Ünal ÇAMDALI, Murat TUNÇ
2Experimental And Numerical Analysis Of Cooling Of Plastic Pipes By Rectangular Cross-Sectioned Helical Coils

Plastik Boruların Dikdörtgen Kesitli Helisel Kanallarla Soğutulmasının Deneysel Ve Nümerik Analizi

Sayfa : 85-100

Okyar KAYA
3Analysis Of Effects Of Window Overhangs On Heat Gains And Losses In Buildings

Binalardaki Pencere Çıkıntılarının Isı Kazanç Ve Kayıplarına Olan Etkilerinin Analizi

Sayfa : 101-108

Meral ÖZEL, Kâzım PIHTILI
4The Effect Of Various Parameters On Hydrogen Production Using Electrolysis Method

Elektroliz Yöntemiyle Hidrojen Üretimine Çeşitli Parametrelerin Etkisi

Sayfa : 109-116

Kemal ALDAŞ, Nur PEHLİVANOĞLU, Mahmut MAT
5Increasing The Efficiency Of A Heat Exchanger Having Constant Heat Flux Using Different Type Fins

Değişik Tip Kanatcıklar Kullanarak Sabit Isı Akısına Sahip Bir Isı Değiştiricisinin Etkenliğini Artırma

Sayfa : 117-125

İrfan KURTBAŞ, Fevzi GÜLÇİMEN, Aydın DURMUŞ
6Numerical Investigation Of Buoyancy Driven Heat Transfer Finite Horizontal Parallel Plates

Yatay Sonlu Paralel Plakalar Arasındaki Kaldırma Kuvvet Etkili Isı Transferinin Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 126-134

Şenol BAŞKAYA, Hakan KANLI