Dergi makaleleri

Yıl: 2012 • Cilt: 32 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1An Experimental and Numerical Study of Laminar Natural Convection in a Differentially-Heated Cubical Enclosure

Farklı Sıcaklıkta Kübik Kapalı Hacim İçinde Laminer Doğal Taşınımın Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 1-8

N. Alpay KÜREKCİ, Oktay ÖZCAN
2Effects of MHD and Thermal Radiation on Forced Convection Flow about a Permeable Horizontal Plate Embedded in a Porous Medium

Gözenekli Bir Ortamda Tutulan Geçirgen Bir Yatay Plaka Üzerinden Zorlanmış Taşınımla Olan Akışa MHD ve Isıl Işınımın Etkisi

Sayfa : 9-17

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN
3Heat Transfer Enhancement during Downward Laminar Flow Condensation of R134a in Vertical Smooth and Microfin Tubes

İç Yüzeyi Pürüzsüz ve Mikro Kanatlı Düşey Borularda R134a’nın Laminer Akışındaki Yoğuşması Sırasında Meydana Gelen Isı Transferi İyileşmesinin Araştırılması

Sayfa : 19-31

Ahmet Selim DALKILIÇ, İsmail TEKE, Somchai WONGWISES
4Energy Saving by Using an Axial Flow Deep Well Pump: An Application in the Net Frames in Lake Karacaören-2

Eksenel Akışlı Bir Dalgıç Pompa Kullanarak Enerji Tasarrufu: Karacaören-2 Gölündeki Ağ Kafeslerinde Bir Uygulama

Sayfa : 33-40

Mustafa GÖLCÜ, Mehmet Fevzi KÖSEOĞLU
5Heat Transfer Enhancement Using Piezoelectric Fan in Electronic Cooling - Experimental and Numerical Observations

Elektronik Cihaz Soğutmada Piezoelektrik Fan Kullanımının Isı Transferinin İyileştirilmesi – Deneysel ve Sayısal Gözlemler

Sayfa : 41-50

M.K. ABDULLAH, B.H. MURNI, M.Z. ABDULLAH, M.A. MUJEEBU, F. HUSSIN, H. YUSOFF, N.C. ISMAIL, K.A. AHMAD, Z. MOHD RIPIN
6An Experimental Investigation of the Effect of Periphery Height and Ground Temperature Changes on the Solar Chimney System

Dış Kenar Yüksekliği ve Zemin Sıcaklık Değişiminin Güneş Bacası Sistemi Üzerinde Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Sayfa : 51-58

Abdulcelil BUĞUTEKİN
7The Classical Adiabatic Constancy of PV' for an Ideal Gas, Can Be Shown to be a Quantum Mechanical Occurrence, Which Yields the Particular Value of the Constant, in Question

Klasik PV' Adiabatik Sabitliği, İdeal Gaz İçin, Kuvantum Mekaniksel Bir Olgu Olup, Bu Yolla Söz Konusu Sabit, Somut Olarak Belirlenebilmektedir

Sayfa : 59-65

Tolga YARMAN, Alexander L. KHOLMETSKII, Önder KORFALI
8Theoretical Analysis on the Prediction of Performance Coefficient of Two-Stage Cascade Refrigeration System Using Various Alternative Refrigerants

Çeşitli Alternatif Soğutkanlar Kullanılarak İki Kademeli Kaskad Soğutma Sisteminin Performans Katsayısının Tahmini Hakkında Teorik Çalışma

Sayfa : 67-79

Ahmet Selim DALKILIÇ
9Effects of Joule Heating on MHD Natural Convection in Non-Isothermally Heated Enclosure

Değişken Sıcaklık Etkisinde Bulunan Bir Oyukta MHD Doğal Taşınımına Joule Isıtmasının Etkisi

Sayfa : 81-90

Hakan F. ÖZTOP, Khaled AL-SALEM
10Formation of Co-Axial Jets and Their Downstream Development

Eş-Eksenli Jetlerin Oluşumu ve Akımlarının Gelişimi

Sayfa : 91-99

Nevin ÇELİK, Daniel W. BETTENHAUSEN, Ryan D. LOVIK
11Transient Effects of Different Heating Modes on Temperature and Humidity Inside the Automobile Cabin during Heating Period

Isıtma Sürecinde Farklı Isıtma Modlarının Otomobil Kabini İçerisindeki Sıcaklık ve Bağıl Neme Olan Anlık Etkileri

Sayfa : 101-107

M. Özgün KORUKÇU, Muhsin KILIÇ
12Constituting the Thermal Model of Triga Mark II Nuclear Research Reactor Cooling System

Triga Mark-II Nükleer Araştırma Reaktörü Soğutma Sisteminin Isıl Modelinin Oluşturulması

Sayfa : 109-116

Orhan Erdal AKAY
13An Experimental Analysis of Air Source Heat Pump Water Heater

Hava Kaynaklı Isı Pompası Su Isıtıcısının Deneysel Analizi

Sayfa : 117-127

M. Mete ÖZTÜRK, L. Berrin ERBAY