Dergi makaleleri

Yıl: 2013 • Cilt: 33 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Effects of Geometry and Number of Hollow on the Performance of Rectangular Fins in Microchannel Heat Sinks

Boşluk Geometrisi ve Sayınının Mikrokanal Isı Kuyularındaki Dikdörtgen Kanatçıkları Üzerindeki Performansı

Sayfa : 1-9

H.J. TONY TAN, M.Z. ABDULLAH, M. ABDUL MUJEEBU
2MHD Slip Flow Between Parallel Plates Heated with a Constant Heat Flux

Sabit Isı Akısına Maruz Paralel Plakalar Arasından MHD Kayma Akışı

Sayfa : 11-20

Ayşegül ÖZTÜRK
3Natural Convection Heat Transfer and Air Flow in Rectangular Enclosures with a Wavy Wall

Sinusoidal Duvarlı Kapalı Dikdörtgen Kutularda Hava Akışı ve Doğal Taşınım ile Isı Geçişi

Sayfa : 21-31

Mesut TEKKALMAZ
4An Experimental Study on Performance and Cyclic Variations in a Spark Ignition Engine Fuelled with Hydrogen and Gasoline

Hidrojen ve Benzin ile Çalıştırılan Buji Ateşlemeli Bir Motorda Performans ve Çevrimler Arası Değişim Üzerine Bir Deneysel Çalışma

Sayfa : 33-41

Habib GÜRBÜZ, Dinçer BURAN, İsmail Hakkı AKÇAY
5FSI Study of the Effect of Air Inlet/Outlet Arrangements on the Reliability and Cooling Performances of Flexible Printed Circuit Board Electronics

Hava Giriş/Çıkış Konumlarının Esnek Devre Kartlarının Güvenilirliği ve Soğutma Performansına Etkisinin İncelenmesi İçin AKE Çalışması

Sayfa : 43-53

W.C. LEONG, M.Z. ABDULLAH, C.Y. KHOR, H.J. TONY TAN
6Experiment and Simulation to Develop Clean Porous Medium Surface Combustor using LPG

LPG Kullanan Temiz Gözenekli Ortam Yüzey Yakıcısı Deneyi ve Simülasyonu

Sayfa : 55-61

Musthafa ABDUL MUJEEBU, Mohammad Zulkifly ABDULLAH, Mohammed ZUBER
7CFD Simulation of Longitudinal Ventilation Systems in a Scaled Short Tunnel

Ölçeklendirilmiş Bir Tünelde Eksenel Havalandırma Sisteminin CFD Simülasyonu

Sayfa : 63-77

Salih KARAASLAN, Ender HEPKAYA, Nuri YÜCEL
8Designing, Manufacturing and Performance Experiments of Corrugated-Duct and Air Heating-Purpose Solar Energy Collectors

Dalgalı Kanallı ve Hava Isıtma Amaçlı Güneş Enerjisi Kollektörlerinin Tasarımı İmalatı ve Performans Deneyleri

Sayfa : 79-85

Hikmet DOĞAN
9Determination of Optimum Insulation Thickness for Buildings in Hot Climate Regions by Considerıng Solar Radiation

Güneş Radyasyonu Dikkate Alınarak Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi

Sayfa : 87-99

Ali BOLATTÜRK, Cüneyt DAĞIDIR
10FSI Analysis of Wire Sweep in Encapsulation Process of Plastic Ball Grid Array Packaging

Plastik Topların Kaplanması İşlemi Sırasındaki Tel Kaymasının AKE Analizi

Sayfa : 101-109

D. RAMDAN, C.Y. KHOR, M. ABDUL MUJEEBU, M.Z. ABDULLAH, W.K. LOH and C.K. OOI
11Numerical Heat Transfer and Turbulent Flow in a Circular Tube Fitted with Curvilinear Converging Rings

Eğrisel Yakınsayan Halkalar Yerleştirilmiş Bir Boru İçinde Sayısal Isı Geçişi ve Türbülanslı Akış

Sayfa : 111-118

Nihal UGURLUBILEK
12Experimental Investigation of the Performance of a Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump Water Heaterwith Rollbond Evaporator

Rollbond Buharlaştırıcılı Doğrudan Genleşmeli Bir Isı Pompası Su Isıtıcısının Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

Sayfa : 119-126

Emine MUTLU CERİT, L.Berrin ERBAY
13Modelling of an Automotive Air Conditioning System using ANFIS

Otomotiv İklimlendirme Sisteminin ANFIS Yaklaşımı Kullanılarak Modellenmesi

Sayfa : 127-137

Murat HOSOZ, Alpaslan ALKAN, H. Metin ERTUNC
14Natural Convection Heat Transfer of Nanofluids in a Partially Divided Enclosure

Nanoakışkan İçeren Kısmi Bölmeli Bir Kapalı Ortamda Doğal Konveksiyonla Isı Transferi

Sayfa : 139-154

Semiha ÖZTUNA, Kamil KAHVECİ
15Numerical Study of Mixed Convection in a Horizontal Channel Filled with a Fluid-Saturated Porous Medium

Gözenekli Ortamla Dolu Yatay Bir Kanalda Birleşik Taşınımın Sayısal Analizi

Sayfa : 155-163

Filiz ÖZGEN, Yasin VAROL, Hakan Fehmi ÖZTOP
16An Applicatıon of Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method for Flows with Strong Discontinuities

Güçlü Süreksizlikler İçeren Akışlar için Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Metodu Uygulaması

Sayfa : 165-175

Emre ALPMAN