Dergi makaleleri

Yıl: 2013 • Cilt: 33 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Adomian Decomposition Method for Heat Conduction in an Annular Fin of Hyperbolic Profile with Temperature Dependent Thermal Conductivity

Adomıan Ayrıştırma Metodu İle Isıl İletkenliği Sıcaklıkla Değişen Hiperbolik Profilli Dairesel Kanatta Isı İletimi

Sayfa : 1-8

İshak Gökhan AKSOY
2Thermoeconomic Analysis of a Biogas Engine Powered Cogeneration System

Biyogaz Beslemeli Gaz Motorlu Bir Kojenerasyon Sisteminin Termoekonomik Analizi

Sayfa : 9-21

Ayşegül ABUŞOĞLU, Sinan DEMİR, Mehmet KANOĞLU
3Elektronik Soğutmada Yatay/Düşey Kanatçık Tepe Açıklığının Mikrokanal Isı Kuyusu Performansına Etkileri

Effects of Horizontal / Vertical Fin Tip Gaps on Microchannel Heat Sinks Performancein Electronic Cooling

Sayfa : 23-34

H.J. Tony TAN, M.Z. ABDULLAH
4Comparative Investigation the Use of Methanol and Methyl Tertiary Butyl Ether in Gasoline on Engine Performance, CO Emissions and Fuel Cost

Benzine Metanol ve Mtbe Katılmasının Motor Performansına, CO Emisyonuna ve Yakıt Fiyatına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Sayfa : 35-44

İsmet SEZER, Atilla BİLGİN
5Optimum Thermal Insulation Thicknesses and Payback Periods for Building Walls in Turkey

Türkiye’de Bina Duvarları İçin Optımum Isıl Yalıtım Kalınlıkları ve Geri Ödeme Süreleri

Sayfa : 45-55

Ömer KAYNAKLI
6Prediction of Performance and Emission Parameters of an SI Engine by Using Artificıal Neural Networks

Buji Ateşlemeli Bir Motorda Performans ve Emisyon Değerlerinin Yapay Sinir Ağlari İle Tahmin Edilmesi

Sayfa : 57-64

Kemal ATİK, Nafiz KAHRAMAN, Bilge ALBAYRAK ÇEPER
7A Numerical Investigation on Confined Impinging Array of Air Jets

Sınırlandırılmış Çarpan Hava Jeti Dizisinin Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 65-74

Yücel ÖZMEN, Ertan BAYDAR
8Heat Transfer Analysis from Rotating Porous Plate with Temperature-Dependent Thermal Conductivity

Isı İletim Katsayısı Sıcaklığa Bağlı Dönen Gözenekli Levhadan Isı Transferinin Analizi

Sayfa : 75-82

Mohsen TORABİ, Hessameddin YAGHOOBİ
9Diesel Engine Emissions Improvements by the Use of Sun Flower Methyl Ester / Diesel Blends

Ayçiçek Yağı Metil Esteri Dizel Karışımları Kullanılarak Dizel Motor Emisyonlarının İyileştirilmesi

Sayfa : 83-88

Cenk SAYIN
10CFD and Experimental Analysis on Thermal Performance of Exhaust System of a Spark Ignition Engine

Bir Buji Ateşlemeli Motorun Egzoz Sisteminin Termal Performasının CFD ve Deneysel Analizi

Sayfa : 89-99

Mesut DURAT, Zekeriya PARLAK, Murat KAPSIZ, Adnan PARLAK, Ferit FIÇICI
11Heat Transfer Analysis of Thermal Barrier Coatings on a Metal Substrate

Metal Bir Ana Malzeme Üzerindeki Termal Bariyer Kaplamanın Isı Transfer Analizi

Sayfa : 101-109

Ozge ALTUN, Y. Erhan BOKE
12Thermoeconomic Optimization of an Absorption System using Heat Source at Relatively Low Temperature

Düşük Sıcaklıkta Isı Kaynağı Kullanan Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termoekonomik Optimizasyonu

Sayfa : 111-117

Erdal YILDIRIM, Bülent YEŞİLATA
13Experimental Assesment of Refrigeration System Characteristics with Scroll Compressor

Sarmal Kompresörlü Bir Soğutma Sistemi Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 119-124

Orhan ERKEN, Serhan KÜÇÜK
14Determination of Transition Onset in Laminar Pulsatile Pipe Flows

Laminar Darbeli Boru Akışlarında Geçiş Başlangıcının Belirlenmesi

Sayfa : 125-133

Emrah ÖZAHİ, Melda Özdinç ÇARPINLIOĞLU
15Measurement of Solar Radiation in Ankara, Turkey

Türkiye’nin Ankara İlinde Yapılan Güneş Işınımı Ölçümleri

Sayfa : 135-142

Ahmet ÇAĞLAR, Cemil YAMALI, Derek K. BAKER, Bilgin KAFTANOĞLU
16Thermohydraulic Analysis of Concentric Annular Tube Having Narrow Gap

Dar Aralıklı Eş Eksenli Halka Kesitli Borunun Termohidrolik Analizi

Sayfa : 143-155

Nihal UGURLUBİLEK, I. Yalcın URALCAN