Dergi makaleleri

Yıl: 2016 • Cilt: 36 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0Contents

İçerik

Sayfa : 0

Prof. Dr. Nuri YÜCEL
1Bilimsel Termodinamiğin Evrimi: Tarih

Evolution of the Science of Thermodynamics: The History

Sayfa : 1-6

Sadık KAKAÇ
2Farklı Eğim Açılarına Sahip Beşik Çatılı Binalar Üzerinde Rüzgar Basınç Alanlarının Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of Wind Pressure Fields on Buildings with Gabled Roofs Having Different Pitch Angles

Sayfa : 7-17

Yücel ÖZMEN and Ertan BAYDAR
3Bir Santrifüj Çamur Pompasının Temiz Su İletmesinin Parametrik İncelenmesi

Parametric Investigation of A Centrifugal Slurry Pump While Handling Clear Water

Sayfa : 19-28

Mehmet Salih CELLEK and Tahsin ENGİN
4Numerical Investigation into Thermal Performance Parameters of Automobile Radiators

Otomobil Radyatörlerinin Isıl Performansına Etki Eden Parametrelerin Nümerik İncelenmesi

Sayfa : 29-40

Ahmet Serhan CANBOLAT ve Burak TÜRKAN
5Değişken Devirli Hermetik Kompresör Yağlama Sistemi İçin Akış Modelinin Analitik ve Sayısal Olarak Karşılaştırılması

A Comparison of an Analytical and Numerical Flow Model for the Lubrication System of a Variable Speed Hermetic Compressor

Sayfa : 41-49

Mustafa OZSIPAHI, Sertac CADIRCI, Hasan GUNES and Kemal SARIOGLU
6Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Dizel Ve Jet-A1 Yakıt Karışımlarının Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

An Experimental Study on the Effects of Diesel and Jet-A1 Fuel Blends on Combustion, Engine Performance and Exhaust Emissions in a Direct Injection Diesel Engine

Sayfa : 51-60

Hamit SOLMAZ, Hasan YAMIK, Ahmet UYUMAZ, Seyfi POLAT ve Emre YILMAZ
7Bir Isı Değiştiricisi ile Tümleştirilmiş 5 kW Gücünde Bir Gözenekli Ortam Yakıcısının Sayısal İncelenmesi

Numerical Investigation of a 5 kW Porous Medium Burner with an Integrated Heat Exchanger

Sayfa : 61-68

Tanju ERGEN, Onur TUNÇER and A. Cihat BAYTAŞ
8Etanol Fumigasyonu ile Dizel Yanmasının, Kirliliğin, Yakıt Ekonomisinin ve Performansın İyileştirilmesi

Improving of Diesel Combustion-Pollution-Fuel Ecomony and Performance by Ethanol Fumigation

Sayfa : 69-82

Zehra ŞAHİN and Orhan DURGUN
9Radyasyon Panelli Yoğunlaşma Sistemlerinde Kullanılan Güneş Hücrelerinin Çalışma Sıcaklıkları

Operating Temperatures of the Solar Cells Used in the Concentrator System with Radiating Plates

Sayfa : 83-91

Nevsan SENGIL, Kurşad Melih GULEREN and Uluc SENGIL
10Kömür Tozu Gazlaştırılmasının Bir Denge Euler-Euler İki-Fazlı Akış Formülasyonu ile Modellenmesi

Modeling of Entrained-Flow Coal Gasification by an Equilibrium Eulerian-Eulerian Two-Phase Flow Formulation

Sayfa : 93-102

Ali Cemal BENİM and Kalyan KUPPA
11Basitleştirilmiş Bir Ön Camda Silecek Geometrisine Etki Eden Kaldırma Kuvvetlerinin Azaltılmasına Yönelik Geometrik Değişiklikler

Geometric Modifications to Minimize Lift Acting on a Simplified Front Windshield Wiper Blade

Sayfa : 103-109

Sertac CADIRCI, Suleyman Emre AK, Bugra SELENBAS and Hasan GUNES
12Kanatta Eğim ve Perfore Etkisi ile Doğal Taşınım Isı Transferinin Artırılması

Enhancement of Natural Convection Heat Transfer of Pin Fin Having Perforated with Inclination Angle

Sayfa : 111-118

Hisham H. JASIM and Mehmet Sait SÖYLEMEZ
13The Investigation of Fully Developed Flow and Heat Transfer in Radiator Air Channels

Radyatör Hava Kanallarında Tam Gelişmiş Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi

Sayfa : 119-133

Duygu İPCİ, Halit KARABULUT ve Can ÇINAR
14Soma Termik Santralinde Kömür Değirmen Kanal Sisteminin Santral Performans Testleri Yardımıyla Nümerik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Numerical and Experimental Investigation of a Pulverized Coal Mill Duct System in the Soma B Thermal Power Plant by Plant Performance Tests

Sayfa : 135-146

Ali Bahadır OLCAY, Murat KAHRAMAN and Selçuk ATAŞ
15Experimental Investigation of Mint Drying by Cabin Type Dryer Blowing in Upper and Bottom

Alttan ve Üstten Üflemeli Kabin Tipi Kurutucuda Nane Kurutulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi

Sayfa : 147-154

Tansel KOYUN ve Hülya Bayhan YILMAZ
16Havucun Kuruma Kinetiği Üzerine Ozmotik Dehidrasyonun Etkisi

Influence of Osmotic Dehydration on Drying Kinetics of Carrot

Sayfa : 155-162

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN and Sevgi KOLAYLI