Dergi makaleleri

Yıl: 2018 • Cilt: 38 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0Contents

İçerik

Sayfa : 0

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
1Enhancing Storage Performance in a Tube-in Shell Storage Unit By Attaching a Conducting Fin to the Bottom of the Tube

Halkasal Geometriye Sahip Silindirik Bir Deponun Isı Depolama Performansının İyileştirilmesi: Kanatçık İlavesi

Sayfa : 1-13

Orhan AYDIN, Mete AVCI, M. Yusuf YAZICI and Mithat AKGUN
2The Effect of Water Vapor Diffusion Resistance Factor of Insulation Materials for Outer Walls on Condensation

Dış Duvarlar İçin Yalıtım Malzemesi Su Buharı Difüzyon Direncinin Yoğuşmaya Olan Etkisi

Sayfa : 15-23

Ali Hüsnü BADEMLİOĞLU, Ömer KAYNAKLI, Nurettin YAMANKARADENIZ
3Kavite Akışının Aeroakustik Analizi

Aeroacoustics Analysis of Cavity Flow

Sayfa : 25-38

Baha ZAFER ve Furkan COŞGUN
4Borularda Zamanla Periyodik Olarak Değişen Sınır Şartı ile Geçici Rejim Isı Transferi

Transient Heat Transfer in Pipes With Time Periodically Changing Boundary Condition

Sayfa : 39-49

Aziz H. ALTUN, Ali ATEŞ, Ulaş ATMACA, Saim KOÇAK ve Şefik BİLİR
5A Comparative Energetic Analysis for Some Low-GWP Refrigerants As R134a Replacements in Various Vapor Compression Refrigeration Systems

Farklı Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde R134a Yerine Düşük GWP Değerli Soğutkanların Enerji Paramaterelerinin Teorik Mukayesesi

Sayfa : 51-61

Atilla G. DEVECİOĞLU and Vedat ORUÇ
6Experimental Investigation of Heat Transfer with a Transversely Pulsating Jet on a Flat Plate

Düz Bir Levha Üzerinde Enine Pulsatif Bir Jet İle Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 63-74

Ünal AKDAĞ, Selma AKÇAY, Doğan DEMİRAL and Hakan PALANCIOĞLU
7Determination of Thermal Properties of A82 Organic Phase Change Material Embedded With Different Type Nanoparticles

Farklı Tipte Nanoparçacıklarla Katkılanan A82 Organik Faz Değiştiren Malzemenin Termal Özelliklerinin Belirlenmesi

Sayfa : 75-85

Ümit Nazlı TEMEL and Betül Yeşim ÇİFTÇİ
8Fuel-Saving Exhaust After-Treatment Management on a Spark-Ignition Engine System via Cylinder Deactivation Method

Silindir Devre Dışı Bırakma Metodu İle Kıvılcım-Ateşlemeli Bir Motor Sisteminde Yakıt-Verimli Egzoz Arıtma Yönetimi

Sayfa : 87-98

Hasan Üstün BAŞARAN
9HCCI Bir Motorda Oktan Sayısının Yanma Karakteristikleri ve Motor Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of the Effects of Octane Number on Combustion Characteristics and Engine Performance in an HCCI Engine

Sayfa : 99-110

Serdar HALİS, Çağatay NACAK, Hamit SOLMAZ, Emre YILMAZ ve H. Serdar YÜCESU
11Thermodynamic Performance of the Transcritical Refrigeration Cycle with Ejector Expansion for R744, R170 and R41

Ejektör Genleştiricili Transkritik Soğutma Çevriminin R744, R170 ve R41 için Termodinamik Performansı

Sayfa : 111-127

Ayşe Uğurcan ATMACA, Aytunç EREK, Orhan EKREN and Mustafa Turhan ÇOBAN
11Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarına Etanol Katılmasının Performans, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of the Effects of Ethanol Addition into Biodiesel-Diesel Fuel Blends on the Performance, Combustion and Emission Characteristics

Sayfa : 129-150

Murat Kadir YEŞİLYURT, Mevlüt ARSLAN ve Tanzer ERYILMAZ
12Assessing Effectiveness of Integrated Building Design Parameters on Energy Performance and Emissions in Health Care Facilities by Means of Building Energy Modelling

Bütünleşik Bina Tasarımı Parametrelerinin Sağlık Kurumlarının Enerji Tüketim Performansı ve Emisyon Oranına Etkisinin Bina Enerji Modelleme Yardımıyla Değerlendirilmesi

Sayfa : 151-165

MirParham POOYANFAR and Hüseyin TOPAL