Dergi makaleleri

Yıl: 2019 • Cilt: 39 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0İçerik

Contents

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
1Performance Assessment of Commercial Heat Pipes With Sintered and Grooved Wicks Under Natural Convection

Sinterli ve Oluklu Fitil Yapılarına Sahip Ticari Isı Borularının Doğal Taşınım Altında Performanslarının Sınanması

Sayfa : 101-110

Atakan ATAY, Büşra SARIARSLAN, Yiğit F. KUŞCU, Samet SAYGAN, Yiğit AKKUŞ, A. Türker GÜRER, Barbaros ÇETİN and Zafer DURSUNKAYA
2Thermal Spreading Performance of GaN-on-Diamond Substrate HEMTS with Localized Joule Heating

Yoğunlaşmış Isınmalı ve Elmas Alttaşlı GaN HEMT’lerin Isı Dağıtma Performansı

Sayfa : 111-119

Mohammad AZARIFAR, Doğacan KARA and Nazlı DÖNMEZER
3A Parametric Analysis of the Performance of Organic Rankine Cycle with Heat Recovery Exchanger and Its Statistical Evaluation

Isı Geri Kazanım Eşanjörlü Organik Rankine Çevriminin Parametrik Analizi ve İstatiksel Değerlendirmesi

Sayfa : 121-135

Ali Hüsnü BADEMLİOĞLU, Ahmet Serhan CANBOLAT, Nurettin YAMANKARADENİZ and Ömer KAYNAKLI
4Hydrodynamic Slip Length of Water in Carbon-Based Nanoconfinements: A Molecular Dynamics Investigation

Karbon Bazlı Nanokanallarda Suyun Hidrodinamik Kayma Mesafesinin Moleküler Dinamik Yöntemi ile İncelenmesi

Sayfa : 137-149

Alper Tunga CELEBI, Jafar GHORBANIAN and Ali BESKOK
5Experimental and Numerical Study On Heat Transfer Performance of Square, Cylindrical and Plate Heat Sinks in External Transition Flow Regime

Dış Geçiş Akışı Rejiminde Kare, Silindir ve Plaka Isı Kuyuları İçin Isı Transfer Performansı Üzerine Deneysel ve Sayısal Çalışma

Sayfa : 151-161

Aykut Barış İNCİ and Özgür BAYER
6Egzos Sistemlerinde Depozit Testleri ve Depozit Dozlama Haritasının Çıkarılması

Deposit Testing in Exhaust Systems and Deposit Mapping Strategy

Sayfa : 163-167

İsmail Hakkı SAVCI and Hande BEZCİ ZEREN
7Jeotermal Isı Kaynaklı Organik Rankine Çevriminin (Orc) Farklı Organik Akışkanlar İçin Termodinamik Analizi

Thermodynamic Analysis of Geothermal Heat Sourced Organic Rankine Cycle for Different Organic Fluids

Sayfa : 169-177

Canan CİMŞİT
8Development of an Automatic Design and Analysis Tool for Axial Flow Compressors

Eksenel Kompresörler için Otomatik Tasarım ve Analiz Aracı Geliştirilmesi

Sayfa : 179-190

Necmettin Anıl KÜNDEŞ, Mehmet Halûk AKSEL and Özgür Uğraş BARAN
9Effects of Pin Fin Shape and Size On Turbine Blade Trailing Edge Flow and Heat Transfer

Pin Fin Şekli ve Büyüklüğünün Türbin Kanadı Firar Kenarındaki Akış ve Isı Transferine Etkileri

Sayfa : 191-207

Tuğba TUNÇEL and Harika S. KAHVECİ
10Effects of Spray Cone Angle On Combustion and Performance Characteristics of Direct Injection Engine for Kerosene

Sprey Koni Açısının Direkt Enjeksiyonlu Motorda Kerosen İçin Yanma ve Performans Karakteristiklerine Etkileri

Sayfa : 209-228

Ahmet Alper YONTAR
11A New Formulation for The Boundary Element Analysis of Heat Conduction Problems with Nonlinear Boundary Conditions

Doğrusal Olmayan Sınır Koşullarına Sahip Isı Transferi Problemlerinin Sınır Eleman Yöntemi ile Analizine Yönelik Yeni Bir Formülasyon

Sayfa : 229-236

Besim BARANOĞLU