Dergi makaleleri

Yıl: 2020 • Cilt: 40 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0İçerik

Contents

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
1Yaşam Dönemi Maliyetlemesi Yaklaşımı İle Mevcut Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi

A Life Cycle Costing Approach to Determine the Optimum Insulation Thickness of Existing Buildings

Sayfa : 1-14

Semih ÇAĞLAYAN, Beliz OZORHON, Gülbin ÖZCAN-DENİZ and Sadık YİĞİT
2Şeyl Gaz Yanmasinin Kirleticileri Üzerinde CO2, H2O ve N2 Dilüsyonlarinin Etkileri

The Effects of CO2, H2O, and N2 Dilutions on Pollutants of Shale Gas Combustion

Sayfa : 15-25

Suat ÖZTÜRK
3Bir Elektrikli Körüklü Şehir İçi Otobüsün Yıllık Isı Yükü Kestirimi

Prediction of the Annual Heat Load of an Articulated Electric Urban Bus

Sayfa : 27-36

M. Nicem TANYERİ and S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
4Mevcut Bir Binary Jeotermal Santralin Performans Geliştirmesi ve Termoekonomik Optimizasyonu: Bir Vaka Çalışması

Improving Performance and Thermoeconomic Optimization of an Existing Binary Geothermal Power Plant: A Case Study

Sayfa : 37-51

Ceyhun YILMAZ
5Aerodinamik Isınma Kestirim Aracının Doğrulanması

Validation of Aerodynamic Heating Prediction Tool

Sayfa : 53-63

Buğra ŞİMŞEK, Sıtkı USLU and Mehmet Ali AK
6Baca Gazı Destekli Organik Rankine Çevrimlerinin Termal Mimarileri İçin Performans Değerlendirmesi

Performance Evaluation for Thermal Architectures of Flue-Gas Assisted Organic Rankine Cycle Systems

Sayfa : 65-76

Burak TURKAN and Akın Burak ETEMOĞLU
7Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Kullanılarak Basit Üçgen Kanat Modelinde Yakın Yüzey Akış Yapısının İncelenmesi

CFD Investigation of the Near-Surface Streamline Topology On a Simple Nonslender Delta Wing

Sayfa : 77-86

Haci SOGUKPINAR, Serkan CAG and Bulent YANIKTEPE
8ANN and ANFIS Performance Prediction Models For Francis Type Turbines

Yapay Sinir Ağları ve Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi ile Francis Tipi Türbinler İçin Verim Tahminlemesi

Sayfa : 87-97

Ece AYLI ve Oğuzhan ULUCAK
9Duvar Yakınında Art Arada Yerleştirilmiş Kare Kesitli Silindirler Etrafında Akış ve Zorlanmış Taşınım İle Isı Geçişi

Flow and Forced Heat Transfer from Tandem Square Cylinders Near a Wall

Sayfa : 99-112

Özge YETİK and Necati MAHİR
10Bulgur Üretiminde Pişirme İşlemine Yönelik Özgün Bir Isıl Analizi: Endüstriyel Süreçler İçin Tasarım Önerileri, Enerji Verimliliği ve Atıksu Azaltımı

A Novel Thermal Analysis for Cooking Process in Bulgur Production: Design Considerations, Energy Efficiency and Wastewater Diminution for Industrial Processes

Sayfa : 113-129

İbrahim Halil YILMAZ and Mehmet Sait SÖYLEMEZ
11Plazma Aktüatörün NACA2415 Airfoil Etrafında Akış Kontrolüne Etkilerinin Araştırılması

Investigating the Effects of Plasma Actuator On the Flow Control Around NACA2415 Airfoil

Sayfa : 131-139

Aytaç SANLISOY and Yahya Erkan AKANSU
12Doğal ve Sentetik Soğutucu Akışkan Çiftleri Kullanılan Bir Kaskad Soğutma Sisteminin Ultra Düşük Sıcaklık Uygulamaları İçin Teorik Analizi

Theoretical Analysis of a Cascade Refrigeration System with Natural and Synthetic Working Fluid Pairs for Ultra Low Temperature Applications

Sayfa : 141-153

Barış YILMAZ, Ebru MANÇUHAN and Deniz YILMAZ
13Geleneksel Kanatçıklı Blok ve Kısmi Alüminyum ve Bakır Metal Köpük Yerleştirilmiş Isı Alıcıların Isıl Performanslarının Karşılaştırılması

A Comparison of the Thermal Performance of a Conventional Fin Block and Partially Copper and Aluminum Foam Embedded Heat Sinks

Sayfa : 155-165

S. Kaancan ATAER, Cemil YAMALI and Kahraman ALBAYRAK
14Küresel Şekilli Karaciğer Tümörleri İçin Radyofrekans Ablasyonu

Radiofrequency Ablation for Spherically-Shaped Hepatic Tumors

Sayfa : 167-175

Güven Hasret YILMAZ, Uğur Tuna YAY, Oğuz TURGUT, Burak TIĞLI and Nuri Eren TÜRKOĞLU
15Parçalı Üniform Boylamasına Fitil Profilli Isı Boruları ile Isı Transferinin Arttırılması

Enhancement of Heat Transfer by Heat Pipes with Piecewise Uniform Longitudinal Wick Profiles

Sayfa : 177-194

Mehmed Akif PAKSOY and Salih Özen ÜNVERDİ