16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

30 Mayıs-2 Haziran 2007 - Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongreleri (ULIBTK), 1977 yılından bu yana Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) öncülüğünde iki yılda bir farklı bir üniversitede düzenlenmektedir. Bu kapsamda 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07), 30 Mayıs - 02 Haziran 2007 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi organizasyonuyla düzenlenmektedir. Kongre ulusal düzeyde düzenlenmesine rağmen, kurumsallaşmış ciddi bir kongre olmasından dolayı uluslararası katılımlar da gerçekleşmektedir. Kongre dili Türkçe’dir. Ancak uluslararası katılımcılar bildirilerini İngilizce sunabilmekte ve bu bildiriler Kongre Bildiriler Kitabı’na İngilizce basılabilmektedir.