19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

9-12 Eylül 2013 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongreleri (ULIBTK), 1977 yılından bu yana Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) öncülüğünde iki yılda bir farklı bir üniversitede düzenlenmektedir. Bu kapsamda 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), 09-12 Eylül 2013 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Makina Mühendisliği Bölümü organizasyonuyla düzenlenmektedir. Kongre ulusal düzeyde düzenlenmesine rağmen, kurumsallaşmış ciddi bir kongre olmasından dolayı uluslararası katılımlar da gerçekleşmektedir. Kongre dili Türkçe’dir. Ancak uluslararası katılımcılar bildirilerini İngilizce sunabilmekte ve bu bildiriler Kongre Bildiriler Kitabı’na İngilizce basılabilmektedir.